Danica Veselinović Slike - Kaligrafija - Murali

RADOVI
Biografija
Danica Veselinović rođena je 1992. godine u Loznici. Na Akademiji lepih umetnosti i multimedija (Fakultet savremenih umetnosti), na odseku slikarstva diplomirala je 2015. godine, u klasi profesora Saše Filipovića. Do sada je imala 8 samostalnih izložbi, a izlagala je i na mnogim kolektivnim izložbama širom zemlje i u inostranstvu. Učesnik u radu na projektima i likovnim

kolonijama u Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj, Sloveniji, Makedoniji, Nemačkoj, Rusiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dobitnik Nagrade Akademije lepih umetnosti i multimedija za crtež i prve nagrade za slikarstvo na XVII međunarodnoj izložbi ‘Žene slikari’ u Majdanpeku. Član upravnog odbora Studentskog kulturnog centra u Beogradu.

Izložbe